Od 1.3.2022 sa menia úradné hodiny pre verejnosť na pošte Dražkovce nasledovne:

Pondelok, streda:    8:00 – 12:30, 13:00 – 17:00

Utorok, štvrtok:       8:00 – 12:15

Piatok:                        8:00 – 12:30, 13:00 – 15:00

Sobota, nedeľa– zatvorené